URBAN DESIGN 2 // 2019 SPRING


neptun code: BMEEPUIA601
design studio with 6 hours weekly for 6 credits for Regular students
Urban Design 2. is the main practical course of the Department of Urban Planning and Design


Oradea – international student competition
Domonkos Wettstein, Bálint Dőry, Zsófia Dombrovszky, Guest critic: Andrei Durloi

 > Borderlines: The BETA Architectural Biennale is gaining an increasing international reputation. The purpose of the civil-based project is to explore the dimensions of the community architecture. The results of the contemporary Romanian architecture and their thematic representation are before the Hungarian architecture, and it is worthwhile to get to know their planning and community strategies more closely. In 2019, the BETA project announces an international student competition for the renewal of the city of Oradea. Students from the countries of Central and Eastern Europe (CEE) will have the opportunity to compare different planning strategies.

> Scale changes: The cross-border zone of Oradea is an experimental laboratory for urban planning where planned interventions provide model situations. How can we create a different scale design concept with a single character? What are the different points of view of human perception in the multiple-scale practice of urban planning and architecture? When constructing the models, it is necessary to re-interpret the ecological concept of the recently discovered “neighborhood units”. Everyday activities can be placed on pedestrian routes and positioned with different scopes, which places more emphasis on the creative design of public spaces. In the revitalization of abandoned, injured spatial situations of the area, the walk can appear as a design tool for identity.

> Different positions: In the classroom, Hungarian students are also involved, which gives the opportunity to compare different perspectives, visions and exchange of experiences.

> Studytrip: At the beginning of the semester, we plan a two-day trip to explore the region of Oradea beyond the border.

> Határ helyzet: A BETA Építészeti Biennálé egyre nagyobb nemzetközi reputációra tesz szert. A civilbázisú projekt célja az építészet közösségi dimenzióinak feltárása. A kortárs román építészet eredményei, tematikus önreprezentációja a magyar építészeti közélet előtt jár, érdemes közelebbről is megismerni tervezési és közösségi stratégiáikat. A BETA projekt 2019-ben nemzetközi hallgatói versenyt hirdet Nagyvárad városának megújítására. A közép-kelet európai (CEE) régió országaiból érkező hallgatói csoportok számára ezzel lehetőség nyílik az eltérő tervezési stratégiák összevetésére.

> Léptékváltások: A határokon túllépő vonzáskörzetével Nagyvárad kísérleti laboratórium a városépítészet számára, ahol a tervezett beavatkozások modellszerű helyzeteket adnak. Hogyan lehet a tervezés eltérő léptékű koncepcióit egységes karakterrel megalkotni? Mit jelentenek az emberi észlelés különböző nézőpontjai a várostervezés, építészet többléptékű gyakorlatában? A modellek felépítésénél szükséges a közelmúltban újra felfedezett „szomszédsági egységek” ökológiai gondolatának újraértelmezése is. A hétköznapi tevékenységeket gyalogosan bejárható módon, eltérő léptékű hatókörökben helyezhetjük el, ami a közterek kreatív megtervezésére is nagyobb hangsúlyt helyez. A terület felhagyott, sérült térbeli helyzeteinek revitalizációjában a séta észlelést, léptéket és identitást alakító tervezési eszközként jelenhet meg.

> Eltérő pozíciók: A tankörben az angol képzés hallgatói is részt vesznek, ami lehetőséget ad az eltérő nézőpontok, látásmódok összevetésére, tapasztalatcserére. A közös munkához egy alapszintű angol nyelvtudás szükséges.

> Tanulmányút: A félév elején egy közös két napos utazást és helyszínbejárást tervezünk a határon túli Nagyvárad térségének megismerésére.


 
Metropolitan mainstreet
Kádár Bálint

Budapest, Józsefváros, Népszínház utca 

Népszínház street is the most multicultural place in Budapest, might be the only one able to make visitors wonder in which global city they arrived to. The original line of this street was traced by the paths and markets of livestock, it was always a periphery inhabited by lower income people, but already 100 years ago it was the place where even the most remote nationalities were trading goods. Since then an architecture evoking a vibrant metropolis surrounded the traditional shops and marketplace, still Budapest couldn’t take advantage of the real potentials of this poor, but vibrant multicultural neighborhood. For this city it is just as strange to hear so many Asian and African words on a street than to have this oblique street itself in the regular urban network of Pest. But this unique character might be the great possibility of this city to have its missing multicultural neighborhood, where every citizen of Budapest could find something genuinely new to explore and enjoy.
Budapest, Józsefváros, Népszínház utca 
A Népszínház utca Budapest multikulturális tengelye, talán az egyetlen, amelyen végigsétálva a világ tetszőleges nagyvárosában érezhetjük magunkat. Az utca vonalát eredetileg az állatkereskedés útvonalai és piacai határozták meg, azóta mindig a szegényebb rétegek lakták, ám már száz évvel ezelőtt is különböző távoli nációk kereskedtek itt. Azóta a hagyományos kiskereskedelmi funkciók köré meglepően nagyvárosias építészeti karakter társult. Viszont Budapest máig nem fedezte fel magának ebben a szegényebb, de élettel teli belvárosias környékben rejlő igazi lehetőségeket. Talán mert ugyan olyan szokatlan a sok ázsiai és afrikai szó, mint amilyen szokatlanul metszi át a pesti városszövetet ez az ősi ferde városi tengely. De talán épp ez az egyedi karakter tudná a Népszínház utca környékét Budapest hiányzó multikulturális negyedévé tenni, amely minden városlakónak tudna valóban új felfedezni valót adni.